10. 5. 2018

Lhůta pro úřady ve stavebních řízení?

Úřady možná dostanou dvouměsíční lhůtu pro vydávání závazných stanovisek v rámci stavebního řízení u staveb, na které se vztahuje zákon o urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury. Pokud by je v termínu nevydaly, mělo by se za to, že nemají námitky. Sněmovní ústavně-právní výbor to chce prosadit do poslanecké novely zákona, jejíž cílem je zrychlit budování vybraných významných dopravních staveb.

„Cílem je, aby úřady vydávaly stanoviska v reálném čase,“ řekl předkladatel pozměňovacího návrhu Marek Benda (ODS). Pokud poslanecká novela zasahuje do práv soukromých vlastníků, je třeba podle něho nutit k vyššímu výkonu i orgány veřejné moci. Pokud by byla lhůta pro úřady schválena a u zákonem vymezených staveb se osvědčila, mohla by se do budoucna rozšířit na všechny stavby.

Poslanecká novela by zavedla u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb institut mezitímního rozhodnutí. Investoři by mohli výstavbu zahájit nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou potřebují vykoupit. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o mezitímní rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady. Vlastníci pozemků budou také muset podle novely strpět průzkumné práce související se stavbou už před územním řízením, kdy se teprve rozhoduje, kudy stavba povede. Podle doporučení hospodářského výboru by za to majitelé měli dostat vyšší náhradu škod, a to až dvojnásobek.

ČTK