30. 5. 2012

Logistika: hledání cest do Indie a Číny

Hedvábná stezka z dávných dob, významný faktor v rozvoji velkých civilizací, která v mnoha ohledech pomohla položit základy moderního světa, se stává opět aktuální. Takové a další závěry přináší nejnovější zpráva Colliers International s názvem „Evropský trh průmyslu a logistiky: dlouhodobý výhled“. Ze zprávy vyplývá, že neustálé změny ve struktuře světového obchodování v budoucnu pravděpodobně významně ovlivní infrastrukturu logistiky v Evropě. „Výrazný nárůst podílu Číny a Indie na světové produkci, který se očekává v příštím desetiletí, bude znamenat intenzivnější obchodování mezi těmito dvěma zeměmi a Evropou,” říká Omar Sattar z Colliers International Česká republika a dodává: „Vzhledem k tlaku na snižování jak obchodních, tak i environmentálních nákladů v dodavatelských řetězcích, očekáváme nárůst obchodu přes jižní Evropu. Tato skutečnost, spolu se zvyšujícím se ekonomickým a výrobním růstem ve východní Evropě a dalším zapojením tohoto regionu do globálních dodavatelských řetězců, urychlí potřebné investice do infrastruktury.“

Vznik větších a silnějších ekonomik ve východní Evropě, jako například Česká republika a Rumunsko, bude hrát klíčovou roli při budování nové infrastruktury a dodavatelských řetězců napříč Evropou. Zejména Polsko se jeví jako hlavní tahoun, protože těží z nové infrastruktury a růstu spotřebitelské a výrobní poptávky. Turecko, které leží na „hedvábné stezce“ mezi Evropou a Asií, sehraje klíčovou roli ve zprostředkování obchodu mezi těmito dvěma kontinenty a přispěje k tomu, aby obchodování bylo nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Rozvoj velkých přístavů na severním pobřeží Jadranu a u Černého moře a zlepšení jejich spojení se zbytkem Evropy bude důležitý pro argumentaci proti plavbě do hlavních severských přístavů přes Gibraltar. Železniční spojení Turecka s Blízkým východem, Íránem a Pákistánem kromě toho umožní, aby bylo zboží do Evropy přepravováno jak přes železniční spojení z Istanbulu, tak přes přístavy v Černém moři. Železniční tratě, protínající také hlavní evropské železniční a silniční koridory v Budapešti, Lublani, Salzburku a Vídni, umožní přístup na trhy ve střední a východní Evropě.