5. 5. 2020

Logistika: poptávka klesla o 63 %

Celková plocha moderních průmyslových a logistických prostor určených k pronájmu v České republice podle údajů sdružení Industrial Research Forum (IRF) vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2020 na 8,62 milionů m2. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo dokončeno celkem 211 100 m2 skladových ploch ve 12 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 37% nárůst a mezi čtvrtletně o 31% nárůst.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 61 000 m2, která se nachází v industriálním parku P3 Lovosice. Hala byla v době dokončení ze 44 % obsazená nájemcem. Druhá největší dokončená budova, která se nachází v parku Ostrava Airport Multimodal Park (48 900 m2), byla částečně pronajata logistické firmě GEIS. Třetí největší dokončený projekt představuje hala v Prologis Park Prague-Úžice (21 300 m2), která byla od začátku stavěna spekulativně.

Na konci prvního čtvrtletí roku 2020 bylo ve výstavbě celkem 541 300 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž téměř 24 % z nich se nachází v Moravskoslezském kraji a 24 % se nachází v kraji Plzeňském. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce v prvním čtvrtletí 2020 klesl  na 28 %.

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhla celkově 270 400 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala mírný pokles o 5 %. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 se realizovaná poptávka snížila o 25 %. Vzhledem k rozsáhlým renegociacím (65 % hrubé poptávky) se čistá poptávka vykázala pokles o 63 % v porovnání s předchozím obdobím minulého roku i s předchozím čtvrtletím.

Na konci prvního čtvrtletí 2020 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 5,5 %, v Praze a jejím nejbližším okolí v prvním čtvrtletí 2020 dosahovala 3,9 %. Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 na úroveň 4,60 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,50 – 9,00 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 eur/m2/měsíc.

SF/pb