7. 12. 2011

Logistika: schází spekulativní výstavba

Na konci 3. čtvrtletí dosahuje podle údajů společnosti Colliers celková nabídka pronajímatelných logistických (průmyslových) nemovitostí téměř 4 mil. metrů čtverečních. Míra neobsazenosti v důsledku nedostatku spekulativních projektů klesá. Nejvyšší byla opět zaznamenána na střední Moravě (36,6 %), následované krajem Vysočina (15,6 %). Obecný trend ukazuje mírný nárůst výše nájemného moderních nemovitostí. Nejnižší nájemné je dosažitelné v severní části Prahy (v blízkosti dálnice D8) a naopak nejvyšší je požadováno v Brně.

Ve 3. čtvrtletí na českém trhu přibylo 95 000 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch, přičemž všechny tyto prostory byly již předem pronajaty. V současné době se 40 % veškerých stávajících průmyslových ploch nachází v Praze. Druhou nejrozvinutější oblastí v tomto sektoru je jižní Morava s 16,5 % celkových ploch. Na třetím místě se nachází oblast západních Čech, ta představuje 14,4 % celkové nabídky moderních průmyslových prostor určených k pronájmu.

Klíčové údaje průmyslového trhu pro 3. čtvrtletí Celková nabídka: 3 991 000 metrů čtverečních Celková nájemní aktivita: 180 600 metrů čtverečních Míra neobsazenosti: 7,25 % Nájemné u budov nejvyšší kvality: 3,90 – 4,50 eur/m2/za mě­síc