5. 6. 2019

Města a nový stavební zákon

Zástupci Prahy, Brna, Plzně a Liberce se shodli na tom, že navržený věcný záměr nového stavebního zákona, který bude schvalovat vláda, by z pohledu samospráv zasloužil úpravy. Reprezentanti samospráv tento postoj vyjádřili po schůzce, která se uskutečnila v rezidenci pražského primátora. Má jít o první ze série podobných setkání k tématům, která větší města spojují.

Pražská radní pro legislativu Hana Marvanová (za STAN) řekla, že se přítomní politici shodli na tom, že i když je rekodifikace stavebního práva nutná pro zrychlení procesu povolování staveb, současný návrh věcného záměru zákona vyvolává obavy, že navrženým vyčleněním stavebních úřadů z obecních úřadů se umenší pozice samospráv.

Podle MMR by měl nový stavební zákon zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Podle kritiků ale záměr nahrává dveloperům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, či otevírá prostor pro korupci. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se pozastavila také nad tím, že zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila totiž Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a developerské korporace.

ČTK