16. 4. 2018

Metropolitní plán je připraven k veřejnému projednání

Od pondělí 16. dubna se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu – nového územního plánu pro Prahu. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června.

„Stále postupujeme podle harmonogramu. Po fázi, kdy plán připravovali odborníci Institutu plánování a rozvoje, přichází na řadu městské části, orgány státní správy a obyvatelé města. Chystáme celou řadu aktivit a setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit. Detailní znalost konkrétního území, kterou mají občané a městské části, jsou pro další přípravu dokumentu zásadní. I proto jsme čas na prostudování prodloužili o dva měsíce,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též navrhuje nové pojetí výškové regulace. Plán navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na webu plan.iprpraha.cz.

SF/pb