24. 11. 2015

Mladí volí bydlení na základě emocí

Mladí, vzdělanější Češi a Češky se při rozhodování o koupi či nájmu bytu řídí spíš emocemi než podle znalosti skutečných nákladů. Upřednostňují také vlastní bydlení před nájemním. Takové chování by mohlo rozkolísat trh s byty – to jsou závěry výzkumu, který provedly Sociologický ústav akademie věd ČR a Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI). „Pokud za upřednostněním vlastnického bydlení je něco iracionálního, emoce či chování podle normy, pak takové jednání může mít poměrně negativní důsledek pro fungování trhu s bydlením. Ceny bytů mohou víc létat nahoru a dolů. Existuje daleko větší nebezpečí vzniku cenové bubliny, která může finančnímu sektoru způsobit problémy a může vést ke krizi,“ řekl Martin Lux, jeden z autorů studie.

Experti vedli hloubkové rozhovory s 58 mladými lidmi z Brna a Ostravy před koupí bydlení a po ní. Čtyři pětiny dotázaných měly vysokoškolské vzdělání. Sedm z deseti bydlelo s partnerem, 81 % bylo bezdětných, pětina žila v manželství. Podle Luxe jen velmi málo kupujících provádělo před rozhodnutím o pořízení bytu pragmatické srovnání užitku a nákladů. Tvrdili, že vlastní bydlení je levnější, jistější a představuje dlouhodobou investici. Podle dalšího z autorů Tomáše Samce panuje „sociální norma“, že vlastní bydlení je správné. V určitém věku také okolí začne člověka vnímat tak, že by si měl pořídit svůj byt. Podle Luxe tak do budoucna i Česku hrozí vznik „cenové bubliny“ jako v jiných západních zemích, kde lidé výrazně preferují vlastní bydlení. Na situaci by měl reagovat stát a přispět k posílení jistoty nájemního bydlení. Ani jedna z forem – vlastní byt či pronájem – by neměla být víc dotovaná a nájemní smlouvy by se mohly uzavírat jen na delší dobu. Ke stabilizaci trhu by přispělo i sociální bydlení, Česko ovšem žádný takový systém zatím nemá. Ministerstvo práce má až v příštím roce předložit zákon, který bude platit zřejmě od pololetí 2017.