6. 2. 2019

MMR: návrh nového stavebního zákona

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Počítá s tím návrh nového stavebního zákona, který by měl platit od roku 2021. Ten také předpokládá, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit takzvaná fikce souhlasu.  V návrhu zákona MMR uvádí, že po jeho přijetí jsou kvůli zkrácenému povolování očekávány přínosy 6,88 mld. Kč ročně.

Nový stavební zákon také sjednocuje kompetence pod nově vytvořený Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízeným orgánem MMR. Nyní stavební řízení spadá pod devět ministerstev. Nejvyšší stavební úřad bude nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou v dnešních obcích s rozšířenou působností. Zákon má rovněž za cíl postupnou elektronizaci stavební agendy a ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště. Do něj budou mít přístup stavební úřady i dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odeslalo MMR na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení. Jednotlivá ministerstva a úřady mají na připomínky čas do konce února. „Věcný záměr by měl být poté odeslán v březnu na vládu. Následné paragrafové znění v prosinci dostane Sněmovna. S platností nového zákona počítáme již od ledna 2021,“ sdělila K. Dostálová.

Poslední stavební zákon nabyl účinnost roku 2007. Od té doby byl více než dvacetkrát novelizován. Podle údajů Světové banky je Česko v délce povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí.

ČTK