10. 10. 2018

MMR: Nový stavební zákon na jaře 2023?

Nový stavební zákon má nabýt účinnosti na jaře 2023. Počítá s tím harmonogram ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu zákona odpovídá. Nový zákon má výrazně zkrátit dobu povolování. Jak řekla ministryně Klára Dostálová už dříve, ambicí MMR je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. Chtěla by také vytvořit státní stavební úřad.

Podle návrhu by měl být zákon platný ve druhém čtvrtletí roku 2022, v účinnost by měl vstoupit o rok později.  „Připravili jsme základní body, které jsou potřeba změnit. Týká se to jak územního plánování, tak stavebního práva hmotného. Ale například i takových věcí, jako je změna spojeného modelu státní správy a samosprávy, který nám dělá v praxi velký problém. Jde o střet zájmů, systémovou podjatost. Dohodli jsme se, že nejvhodnější by bylo tento model rozdělit. To znamená jít cestou státního stavebního úřadu,“ říká ministryně. Slibuje si od toho nejen vyřešení systémové podjatosti, ale i to, aby se ve všech regionech povolovalo stejně. A také to, aby v případě nedostatku úředníků při schvalování velkého projektu třeba v Českých Budějovicích mohli pomoci například kolegové z Ostravy. To v současné době není možné.

Od začátku letošního roku v Česku platí novela stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Věcný záměr nového zákona chce K. Dostálová předložit vládě do října 2019. Podle ní bude třeba změnit také 89 souvisejících zákonů. Už letos na podzim plánuje MMR dílčí úpravy stavebního zákona. „Jde zejména o fikci souhlasu závazného stanoviska. Úředníci by měli mít při stavebním řízení na vyjádření lhůtu 60 dní. Pokud by se do té doby nevyjádřili, znamenalo by to automatický souhlas,“ uvedla dále K. Dostálová. Dalším důležitým bodem je podle ní vytvoření územně plánovací dokumentace na úrovni státu, díky které by vláda mohla provádět strategické investice například v dopravě, životním prostředí nebo energetice. Některé výzkumy, uveřejněné v poslední době, upozorňují na skutečnost, že každá novela zákona ve skutečnosti povolovací procesy zpomalila.

ČTK