1. 12. 2015

MPO hodlá podpořit bytovou výstavbu

V tuzemsku je třeba do budoucna podpořit bytovou výstavbu. Stát by potřebné finance mohl najít v operačním plánu ministerstva pro místní rozvoj, kde je finančních prostředků relativně dost – řekl na Žofínském fóru náměstek ministra průmyslu a obchodu a místopředseda Rady vlády pro stavebnictví ČR Jiří Koliba. Stavebnictví sice zvyšuje produkci, podle J. Koliby však velmi nerovnoměrně. „Zatímco inženýrské stavitelství výrazně roste, pozemnímu se stále nedaří. Je třeba najít cestu, abychom tento obor podpořili. A bytová výstavba by mohla být jedním z řešení,“ dodal. Podle ČSÚ v září produkce v inženýrském stavitelství meziročně vzrostla o 17 % , ale v pozemním o 4,6 0% klesla. Jako největší ohrožení českého stavebnictví vidí Koliba proces vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí a příslušný zákon (EIA). Novela má kvůli předpisům EU zavést mimo jiné závaznost výsledků řízení o posouzení vlivů na životní prostředí pro navazující územní či stavební řízení, větší informační povinnost dotčených úřadů a konzultativní účast veřejnosti v povolovacích řízeních. Stavaři samotní tyto normy odmítají.