29. 3. 2017

Na PENB pravděpodobně čekají změny

Vláda na svém dnešním zasedaní projedná změny v zákoně o hospodaření energií. Cílem návrhu zákona je podle ministerstva průmyslu (MPO), které materiál překládá, zajistit soulad evropské a národní legislativy o energetické účinnosti. Jde například o úplné dodržování evropské směrnice, ze které mimo jiné vychází průkaz energetické náročnosti budov (PENB). „Konkrétně se jedná o výtku, že do českého právního řádu nebyla transponována povinnost umístit certifikáty energetické náročnosti budov na viditelném místě u budov s celkovou užitnou plochou větší než 500 metrů čtverečních, které často navštěvuje veřejnost,“ uvedlo MPO v předkládací zprávě.

Od roku 2009 je průkaz povinný pro všechny nově stavěné budovy a pro rekonstrukce větších budov. Povinnost byla následně rozšířena na všechny rodinné, bytové i administrativní domy při větších renovacích, prodejích či pronájmech. Od začátku loňského roku musí být průkazy předány i při pronájmech bytů a kanceláří.

Za rok 2016 přibylo podle údajů Státní energetické inspekce v databázi ministerstva průmyslu a obchodu asi 30 000 energetických průkazů. Zhruba 16 000 tvořily průkazy pro rodinné domy, 7 000 pro bytové domy a 7 000 pro jiné budovy, tj. například kulturní zařízení, školy a úřady.

Podle inspekce je celkově o trh s ročním obratem asi 220 mil. Kč.

Průkazy energetické náročnosti budov v Česku vyhotovuje přibližně 1 500 odborníků. Oprávnění k této činnosti se uděluje pouze fyzickým osobám. To také chce MPO změnit. „Vzhledem k tomu, že tato profese není vázanou živností, dochází v praxi k případům, že fyzické osoby zakládají společnosti s ručením omezeným, kde jsou vedeni jako jednatelé,“ uvedl resort. Cílem návrhu je proto stanovení stejných podmínek k vykonávání činností energetického specialisty jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

ČTK