8. 4. 2013

Nová globální advokátní kancelář Dentons

Na počátku dubna byla oficiálně zahájena činnost nové globální advokátní kanceláře Dentons. Ta vznikla spojením mezinárodní AK Salans, kanadské AK Fraser Milner Casgrain (FMC) a mezinárodní AK Denton. Nová firma Dentons bude působit jako polycentrická: nemá žádné ústředí ani žádnou dominantní firemní kulturu; naopak nabízí klientům služby v každém z různých prostředí a zemí, kde operuje, na základě svých zkušeností z každého typu právního systému kontinentálního a anglického, amerického systému zvykového práva, islámského práva šaría i čínského právního a regulačního systému.

Personálně novou AK představuje 2 500 právníků a dalšími odborníků v 52 státech Afriky, Blízkého a Středního východu, Evropy, Střední Asie, východní Asie a Tichomoří.