17. 5. 2016

Novela EIA zpomalí výstavbu

Nadpoloviční většina managementu stavebních společností (54 %) očekává, že novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) zpomalí výstavbu. Největší obavy mezi stovkou oslovených ředitelů domácích stavebních firem panují z veřejného projednávání a možností aktivistů nebo jiných sdružení protahovat povolování staveb. Vyplývá to z analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s firmou SGCP. Novely se obávají především velké stavební společnosti a také firmy, které se zabývají především stavbou dopravní infrastruktury. Výrazné obavy panují ohledně projektů, u nichž bylo posouzení vlivu na životní prostředí vyhodnoceno ještě před vstupem Česka do Evropské unie v roce 2004. Podle odhadů se to týká více než stovky staveb zhruba za 130 miliard korun. To je téměř třetina celého výkonu českého stavebnictví za rok 2014. „Zákon způsobil v rámci svých přechodných ustanovení situaci, kdy desítky projektů, zejména dopravní infrastruktury v pokročilém stádiu přípravy a rozpracování, bude nutné pozastavit a jejich realizaci odložit. Tím se zásadně zdrží realizace dlouhodobě připravované dopravní infrastruktury potřebné pro život a podnikání v Česku,“ uvedl generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.