29. 3. 2016

Novela stavebního zákona nabírá další zpoždění

Schvalování novely stavebního zákona, která má sloučit povolovací řízení, zřejmě nabere další zpoždění. Legislativní rada vlády v minulém týdnu přerušila posuzování této předlohy, ke které ministerstvo pro místní rozvoj dostalo přes 2000 připomínek a na jejíž podobu panují i mezi ministerstvy rozdílné názory.

Kvůli zefektivnění a zkrácení doby povolování staveb chce ministerstvo novelou zavést možnost pouze jednoho povolovacího řízení, takzvané koordinované řízení. Do něj by se sloučilo nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaný proces EIA. To má podle ministerstva výrazně urychlit povolování staveb.

Ministerstvo si od novely slibuje také to, že ulehčí drobným stavebníkům. Umožní například svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci si bude moci každý postavit bazén nebo skleník pouze na základě jejich umístění bez následného povolování. Všechny dokumenty územního plánování mají být podle návrhu povinně zveřejňovány na internetu, což by zlepšilo kontrolu nad celým procesem.

Původně mělo ministerstvo novelu předložit vládě už loni v červnu, termín se ale posouval kvůli připomínkám k obsahu předlohy. Kvůli nim už byly z novely vypuštěny změny některých souvisejících zákonů, například o ochraně zemědělského půdního fondu nebo o elektronických komunikacích. Rozpory podle ministerstva přetrvávají v pohledu na snahu zrušit zmocnění pro hlavní město Prahu k vydávání vlastních stavebních předpisů. Ministerstvu zemědělství zase vadí zavedení koordinovaného řízení u souboru staveb, kde stavbou vedlejší je i vodní dílo, které slouží k nakládání s vodami, pro něž je třeba povolení. Předmětem sporů je také vyloučení možnosti podat odvolání dotčenou veřejností bez její předchozí účasti v řízení nebo snaha ministerstev průmyslu a dopravy o zkrácení lhůty pro přezkum opatření obecné povahy jen na šest měsíců.