3. 1. 2018

Novela SZ nabývá účinnosti

Novela stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, 1. ledna nabyla účinnosti. Novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) qa zasáhne čtyři desítky souvisejících zákonů. Novela vyvolala kritiku ochránců životního prostředí, kterým se nelíbí to, že omezuje vstup veřejnosti do povolovacích řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj už navíc na podzim předložilo základní teze zcela nového stavebního zákona. Podle něj je potřeba vyřešit například ochranu veřejných zájmů, činnost dotčených orgánů nebo elektronizaci veřejné správy. Problémem je také systémová podjatost stavebních úřadů a možnost obstrukcí různými organizacemi. Základní teze nového zákona počítají také se zásadní úpravou mnoha souvisejících zákonů a podstatnou reformou veřejné správy.

ČTK