12. 7. 2017

Nový památkový zákon nebude!

Sněmovna poslanců zamítla návrh nového památkového zákona. Jeho navrhovatel – ministerstvo kultury – si od nové normy sliboval vyšší efektivitu a přehlednost péče o historické památky. Poukazovalo se rovněž na to, že stávající zákon z 80. let minulého století nijak nereflektuje ekonomické změny po roce 1989 a stejně tak i posílení vlastnických práv. Podle slov ministra Hermanna se jednalo také o sladění předpisů o památkové péči s novým občanským zákoníkem a další legislativou.

Nový zákon byl kritizován ze strany stavebníků, kteří se obávali dalšího posílení „laického“ prvku ve výstavbě prostřednictvím institutu „lokální“ památky. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče poukazovaly na to, že norma nechrání nejcennější a zároveň nejohroženější část tuzemského kulturního dědictví – historická města.

SF/pb