16. 12. 2019

Nový stavební zákon: stamiliardové ztráty?

Případný pokles počtu vyřízených stavebních řízení na polovinu během přeměny systému stavebních úřadů může pro ekonomiku znamenat ztrátu až 204 mld. Kč, tedy 3,5 % HDP. Tvrdí to studie ministerstva vnitra (MV) zaměřená na institucionální část reformy stavebního řízení – podle návrhu nového stavebního zákona, který je v připomínkovém řízení, by totiž měla vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, pod nímž mají působit krajské stavební úřady, které budou mít v obcích pobočky. Nyní je v ČR 730 stavebních úřadů.

Dokument varuje, že paralýza úřadů způsobená problémy s přesunem zaměstnanců a materiálu může trvat rok až rok a půl. Na riziko, že by mohl nový stavební zákon spojený s přesunem agendy zastavit povolování staveb na rok až dva, nedávno upozornila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Dokument MV například uvádí, že se rekodifikace dotkne 13 500 zaměstnanců, pro které bude nutné obstarat přes 180 000 metrů čtverečních kanceláří. „Obrovskou komplikací“ se podle analýzy jeví také převod archivů a spisová rozluka.

ČTK