11. 12. 2014

Nový zákon o veřejných zakázkách bude v 2016?

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že nový zákon o veřejných zakázkách bude platit od ledna, nejpozději dubna 2016. Zákon vychází ze směrnic EU, které byly schváleny letos v dubnu. Směrnice například zavádí elektronické podávání nabídek a rozšiřuje hodnoticí kritéria. Nový zákon tak nemá být jen prostým přepisem směrnice, v některých ohledech bude dokonce přísnější.

Současné znění normy o veřejných zakázkách je často kritizováno, naposledy v tomto týdnu prostřednictvím zástupců ČKA, ČKAIT i Svazu měst a obcí. Vytýká se mu kromě celkové nepřehlednosti hlavně stanovení výše ceny jako hlavního kritéria hodnocení – zákon ovšem uvádí jako rovnocenné hledisko rovněž celkovou ekonomickou výhodnost, což ovšem zadavatelé ignorují a preferují pouze cenové hledisko.