3. 8. 2011

Ostrava: zkolaudována první pasivní administrativní budova v ČR

V červnu letošního roku byla v Ostravě, ve čtvrti Hulváky zkolaudována první pasivní administrativní budova v ČR. Budova slouží jako sídlo soukromé společnosti, ale především jako školicí středisko pro zájemce o problematiku úsporných staveb. I když se i u nás pasivní rodinné domy postupně prosazují, stále výrazně zaostáváme za západní Evropou. Například v Rakousku se dnes v pasivním standardu staví asi 20 % domů. Ještě horší je situace u větších staveb, například kancelářských budov nebo úřadů. „Pasivní administrativní budovy jsou přitom jednoznačným trendem blízké budoucnosti. Podle evropské směrnice EPBD se od roku 2021 mohou stavět jen budovy s téměř nulovou potřebou energie, u budov veřejné správy to bude dokonce ještě o dva roky dříve,“ upozorňuje Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

id19721-02 Pasivní administrativní centrum v Ostravě projektoval architekt Radim Václavík a jeho stavba stála 32 mil. Kč. Čtyři patra budovy sahají do výšky patnácti metrů a poskytují celkovou využitelnou plochu 1 300 metrů čtverečních. „Vnější plášť tvoří 25 centimetrů silný tepelný štít a okna zasklená kvalitním trojsklem. Hlavním zdrojem tepla a teplé užitkové vody je tepelné čerpadlo vzduch/voda, u kterého lze využít i zpětný chod pro klimatizaci. Při vytápění objektu je počítáno s maximálními zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky,“ říká Jan Neuwirt ze společnosti, jež stavbu financovala. Na střeše objektu je navíc instalováno 48 solárních kolektorů, jejichž předpokládaný roční výkon je 9 440 kWh.