22. 10. 2019

Plzeň se dohodla se společností Amádeus

Plzeňští zastupitelé schválili dohodu o spolupráci města se společnostmi Amádeus Real a Ameside, které připravují v centru výstavbu multifunkční městské čtvrti. Dohoda, která se připravovala rok, má zajistit využití území po zbouraném domu kultury. Mezi ulicemi Americká a Sirková a Denisovým nábřežím vznikne moderní čtvrť podle schválené územní studie. Dohoda je zároveň součástí mimosoudního řešení sporu mezi Plzní a Amádeem, který po městu žádal 1,8 mld. Kč za zmařenou stavbu obchodního centra.

Plzeň a Amádeus Real se letos v březnu dohodly na dočasném přerušení čtyři roky trvajícího soudního sporu. Tehdy prohlásily, že do šesti měsíců se chtějí dohodnout na novém projektu stavby a ukončit spor. Ameside koncem června požádal kraj o posouzení vlivu nového projektu na životní prostředí (EIA), na nějž budou navazovat žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Začít stavět by se mohlo v roce 2022. Nová čtvrť za zhruba 2,5 mld. Kč má stát do čtyř až pěti let. Na bydlení tam připadá 9 % ploch, což odpovídá 120 bytům. Kanceláře mají tvořit 16 % a plochy pro sport, volný čas a kulturu 26 %, zbytek připadne na obchod a služby.

ČTK