29. 7. 2013

Počítačem proti předražování stavebních zakázek

Do domácího stavebnictví pronikají ve stále větší míře moderní technologie, přičemž na vývoji specializovaného softwaru se podílejí jak soukromé firmy, tak i vysoké školy. Podporuje je v tom i státní sektor. Ze spolupráce ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a Českého vysokého učení technického (ČVUT) například vzešel program, který umožní zkontrolovat, jestli cena navrhovaná stavební firmou není předražená. Jeho aktualizaci nyní vydal SFRB, na jehož internetových stránkách ho lze bezplatně stáhnout. Nová verze už pracuje s letošními cenami, původně se uživatelé museli spokojit s výpočtem nákladů vycházejícím z jeden rok starých cen. Program nově umožňuje zvolit si různé cenové alternativy pro různou kvalitu provedení a materiálu. Vývojáři aplikaci doplnili také o výpočet hmotnosti nového jádra po rekonstrukci, což je nutné pro případné zhotovení statického posudku. S jiným bezplatným softwarem přišel výrobce izolací, společnost Knauf Insulation. „Ten slouží k navrhování a tepelně-technickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku a podobně, které jsou obecně označované jako technické izolace,“ popisuje program společnost. Specialisté v oboru průmyslových zařízení a tepelného zabezpečení budov i nejširší odborná a laická veřejnost si ho může bezplatně stáhnout na stránkách společnosti. Viceprezident a a generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR) Miloslav Mašek by uvítal podobný program i pro jiné stavební práce, například pro zastřešení, založení stavby nebo obnovu pláště. „Jde o věci, které se na stavbách opakují. Časem by se mohla vyskládat cenová mozaika, která by zlepšila povědomost lidí o cenové hladině stavebních prací,“ myslí si Mašek a poukázal na dopravní stavby, kde už cenové normativy existují.