15. 3. 2017

Pokuty za chybně zpracované průkazy

Státní energetická inspekce loni uložila za nesprávně zpracované průkazy energetické náročnosti budov pokuty za zhruba 350 000 Kč. Inspekce loni zkontrolovala 1 300 průkazů u pětiny ze 1425 odborníků, kteří průkazy vyhotovují. U 178 expertů zjistila porušení zákona, za což ve správním řízení uložila pokuty. Ústřední ředitel inspekce Pavel Gebauer uvedl, že na trhu je spousta energetických specialistů, kteří energetické průkazy zpracovávají takzvaně od stolu, aniž by budovu navštívili. „Při kontrole jsou pak překvapeni, že budova má například zcela jiná okna nebo střechu, než jim zadavatel uvedl, což pak může mít i výrazný dopad do zatřídění budovy v rámci klasifikační třídy,“ uvedl.

Za rok 2016 podle inspekce přibylo v databázi ministerstva průmyslu a obchodu asi 30 000 energetických průkazů. Zhruba 1 .000 tvořily průkazy pro rodinné domy, 7 000 pro bytové domy a 7 000 pro jiné budovy, tj. například kulturní zařízení, školy a úřady. Celkově jde o trh s ročním obratem asi 220 mil. Kč.

ČTK