10. 4. 2013

Poslanci proti podvodným převodům nemovitostí

Parlament projednává nový katastrální zákon a poslanci přemítají, zda a jak více ochránit vlastníky nemovitostí před podvodnými převody nebo vklady v katastru. Například Michal Doktor navrhl věc řešit unikátním kódem, který by znal jen majitel reality – podvodník, ač by třeba odcizil nebo padělal dokumenty, by neměl šanci se k němu dostat. Jiný způsob obrany předložil Marek Benda – rozhodnutí katastru by se doručovaly všem účastníkům řízení, nejen zmocněnci. Šéf sdružení majitelů nemovitostí Tomislav Šimeček zase žádal, aby katastr informoval vlastníka už v okamžiku zahájení řízení, a to například i v případech uvalení exekuce na nemovitost nebo jejího zápisu jako zástavy za úvěr. Informace by mohla být i prostřednictvím elektronické pošty nebo krátké textové zprávy. Schválení katastrálního zákona s některými změnami už Sněmovně doporučil zemědělský výbor. Například stavby, které nejsou spojeny s pozemkem, by se podle doporučení výboru mohly zapisovat do katastru samostatnou poznámkou. Zákon má mimo jiné přinést větší spolehlivost zápisů do katastru a zavádí zpoplatnění některých úkonů. Vládní návrh ale nemění základní správní poplatek 1000 Kč za zápis do katastru. Zavádí ovšem poplatek například za výmaz zástavního práva, který dosud zpoplatněn není. Těchto výmazů je nyní zhruba 200 000 ročně. Nově se má podle vládního návrhu do katastru zapisovat také právo stavby a nepovinně také nájem nemovitostí a pacht zemědělských pozemků v návaznosti na nový občanský zákoník. Všechny zápisy práv se mají provádět stejným postupem s možností přezkoumání soudem. Katastr má nově pro účely státu a realitního trhu evidovat také údaje o cenách nemovitostí. Zpřísnit se má rovněž přezkum listin dokládajících právní vztah k nemovitostem.