22. 5. 2019

Posluchači MBARE pracují na developerském projektu

Slavnostní ukončení prvního akademického roku realitního kurzu MBA proběhlo v pátek 17. května 2019 na Fakultě financí a účetnictví VŠE Praha. A jeho součástí bylo i rozdělení účastníků programu do čtyř skupin, které budou pracovat na konkrétním developerském projektu podle zadání města Ostrava. Jejich úkolem bude během druhého ročníku studia zpracovat návrh využití konkrétního brownfieldu v tomto městě.

Součástí Dne s MBARE (MBA Real Estate) byl den otevřených dveří, kdy mohli zájemci o studium navštívit výuku a získat bližší informace o studiu. „Jsem si jist, že studium programu MBARE je cestou ke zvýšení kvality tradičního českého pojetí znalecké činnosti na vyšší úroveň, po které je poptávka v praxi znaleckých ústavů, developerů, investorů a konzultačních, či auditorských firem,“ uvádí děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík.

Tento studijní program zaměřený na ucelené spektrum znalostí v souvislosti s developmentem, s investicemi, s transakcemi a s oceňováním nemovitostí, je organizován katedrou financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví ve spolupráci s RICS (britský Královský institut diplomovaných znalců). „Podařilo se nám během prvního roku programu MBARE vybudovat silný tým odborníků, který předává posluchačům své zkušenosti z praxe,“ říká František Poborský, výkonný ředitel programu MBARE.

Součástí výuky jsou kromě ekonomických předmětů i předměty zaměřené na urbanismus, stavební, účetní, daňové a právní aspekty. Nedílnou součástí výuky jsou i zásady etického chování na trhu s nemovitostmi.

SF/pb