9. 10. 2019

Pošta opět nabízí bývalý klášter na Smíchově

Česká pošta opět nabídla k odkupu areál bývalého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově. Minimální nabídkovou cenu areálu stanovila na 353,35 mil. Kč, což odpovídá hodnotě vycházející ze znaleckého posudku a ceně, za kterou Česká pošta nabízela objekt k odkupu při poslední elektronické aukci. O koupi bývalého kláštera ale ani letos v září v rámci internetové aukce nikdo neměl zájem.

Pošta o prodej historického objektu usiluje dlouhodobě. Bývalý řeholní dům benediktinek sídlí v sousedství Kinského zahrady v Holečkově ulici. Součástí areálu je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela. O areál projevila zájem Praha 5. Její zastupitelé nedávno schválili výzvu, podle níž by se v případě neúspěchu další dražby mělo o jeho získání pokusit ministerstvo kultury nebo hlavní město.

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů klášter odkoupil v roce 1919 a zřídil v něm Poštovní úřad šekový, který tu sídlil do roku 1931. Vyklizené prostory získalo Poštovní muzeum. Po druhé světové válce se hlavním uživatelem budovy postupně stala Poštovní poukázková ústředna, později přejmenovaná na VAKUS. Tato společnost v objektu zůstala do roku 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

ČTK