13. 3. 2018

Praha 15 opět nevydala územní rozhodnutí pro Ekocity Hostivař

Stavební úřad Prahy 15 znovu zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro projekt Ekocity Hostivař developerské společnosti Ekospol. Podle úřadu není pozemek vhodný pro ryze bytovou výstavbu. Ekospol se proti rozhodnutí odvolá a bude požadovat náhradu škody za způsobené průtahy. V projektu Ekocity Hostivař firma plánuje postavit 802 bytů v šesti bytových domech s osmi až devíti nadzemními podlažími. Projekt koupila na jaře 2015 od společnosti CTY.

Stavební úřad zamítl žádost už v červnu 2016. Magistrát jako nadřízený stavební úřad v říjnu 2016 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Stavební úřad Prahy 15 však žádost kvůli údajnému porušení stavebního zákona znovu zamítl. „Domníváme se, že stavební úřad Prahy 15 zamítl naši žádost opět nezákonně. Navíc jedná zcela v rozporu s názorem nadřízeného stavebního úřadu a jde tak proti rozhodnutí magistrátu. To je zcela výjimečné a za 25 let na trhu se nám něco takového ještě nestalo,“ sdělil generální ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Stavební úřad vytýká investorovi například to, že projekt nepočítá s občanskou vybaveností a že stavba je v rozporu s územním plánem z hlediska funkčního i s ohledem na prostorové uspořádání. Podle stavebního úřadu jsou rovněž v daném území výrazně překračovány hlukové limity z provozu průmyslových areálů v bezprostředním sousedství. Ekospol podle E. Korce předpokládá, že nadřízený stavební úřad věc opět vrátí. „Nejsou tam totiž žádné nové skutečnosti, které by nebyly známy od samého začátku a které by nadřízený stavební úřad již neposuzoval. Nadřízený úřad také konstatoval, že stavební úřad Prahy 15 zásadně porušil procesní ekonomiku tím, že požadoval doklady, které vůbec nepotřeboval a řízení neúměrně protahoval,“ doplnil E. Korec. Spor považuje za typický příklad, kdy prodlužování povolovacího procesu vede k nedostatku nových bytů a k výraznému růstu cen. „Záměr je zcela v souladu s územním plánem, což jsme doložili i souhlasem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ dodal E. Korec.

ČTK