15. 10. 2019

Praha bude družstevníkem v privatizovaných domech

Pražský magistrát změnil pravidla privatizace městských bytů, hlavnímu městu to umožní stát se členem bytových družstev.  „Chtěli jsme docílit toho, aby si Praha mohla nechat prázdné byty v privatizovaných domech, což dosud nebylo možné,“ řekl Zábranský. Byty budou určeny pro seniory, handicapované, sociálně znevýhodněné obyvatele nebo pro tzv. potřebné profese jako jsou zdravotní sestry nebo učitelé. Družstva kromě toho, že ve svých stanovách umožní vstup Praze, tak v nich také zajistí, že družstevníci budou moci byty pronajímat bez souhlasu družstva. „Praha tak bude mít jistotu, že jí to nebude nikdo komplikovat nebo bude moci byty rekonstruovat,“ řekl Zábranský. Zároveň bude zajištěno, že v případě, že si někdo vezme hypotéku, jí nebudou zatíženy městské byty.

Vedení města původně zamýšlený rozsah privatizace v uplynulých měsících přehodnotilo. Privatizaci zastavilo a ponechalo k prodeji jen pět domů.

ČTK