16. 4. 2019

Praha hodlá zahájit družstevní bytovou výstavbu

„Ve spolupráci s bytovým družstvem, které má zkušenosti s výstavbou a správou bytového fondu, by hlavní město Praha založilo bytové družstvo. Pak by poskytlo pozemek ve svém vlastnictví, na němž by byl postaven dům s družstevními byty. Určitá část těchto bytů, například 30 procent, by byla hlavnímu městu k dispozici jakožto jednomu ze zakládajících členů družstva,“ tak popsala pražská radní Hana Kordová Marvanová jednu z cest, která by měla řešit stávající bytovou krizi v metropoli.

Zbývající část bytů v takových projektech by byla určena pro budoucí družstevníky – osoby, které by splňovaly předem stanovená kritéria, například mladé rodiny, matky a otcové samoživitelé, senioři či absolventi s nižšími příjmy na počátku kariéry. Počítá se i s tím, že při splnění podmínek by byty mohly přejít do vlastnictví družstevníků.

Výběr partnera Prahy by měl být proveden na základě koncesního řízení nebo veřejné soutěže. Nově založené bytové družstvo by na základě úvěru poskytnutého bankou financovalo výstavbu bytového domu, kterou by v ostatních ohledech zajišťoval partner na základě smlouvy uzavřené s bytovým družstvem. V současnosti probíhá jednání o realizaci tohoto projektu se zástupci MČ Praha 13, kde je vhodný pozemek ve vlastnictví hlavního města. Bylo by možné na něm postavit až 150 bytů ve třech nových bytových domech.

Cílem projektu je podle H. Kordové Marvanové umožnit střední vrstvě dosáhnout na cenově dostupné bydlení na území hlavního města, což je pro značnou část z nich vzhledem k současné situaci na trhu téměř nemožné. Navržené řešení si klade za cíl tuto situaci zlepšit, přičemž hlavní výhody magistrát vidí zejména v následujících skutečnostech:

  • podstatně levnější výstavba (až o 30 %);
  • snížení pořizovacích nákladů na byt, neboť nezahrnují kupní cenu pozemku;
  • rozšíření bytového fondu hl. m. Prahy;
  • nízké náklady města, které umožní takto vystavět každý rok nejméně několik set družstevních bytů;
  • participace městských částí a jejich aktivní zapojení do projektu;
  • možnosti získat družstevní byt do vlastnictví člena družstva po splacení anuity;
  • přenechání správy družstva do rukou družstevníků a partnera;
  • možnosti uplatnění kontrolních mechanismů ze strany hl. m. Prahy.

SF/pb