11. 9. 2019

Praha: konec změnám územního plánu

Hlavní město vyhlásilo stop stav pro zahajování pořizování nových změn územního plánu. Nejzazším termínem pro podání takových návrhů je 30. září 2019. Také díky tomu má podle magistrátu dojít  k výraznému zrychlení všech v současnosti pořizovaných změn územního plánu, což povede k urychlení rozvojových záměrů.

Pro územní rozhodnutí a stavební povolení je totiž změna stávajícího, již dvacet  let platného územního plánu, často jedinou brzdou. Mnohdy se přitom jedná o záměry ve veřejném zájmu, jako transformace velkých zanedbaných území či veřejnou vybavenost. Pořízení změny územního plánu se řídí stavebním zákonem a jedná se o složitý proces, který trvá minimálně jeden až dva roky.

„Jsme první vedení města, které za celou dobu platnosti stávajícího územního plánu provedlo kompletní inventuru jeho změn. Těch je v různých fázích jejich pořizování přes tisíc. Každá další nová změna logicky značně zpomaluje všechny ostatní. Nejdůležitější je v současné chvíli dokončení aktuálně pořizovaných změn a stabilizace situace před veřejným projednáním nového územního plánu, který je v tomto volebním období naší společnou koaliční prioritou,“ vysvětluje první náměstek primátora Petr Hlaváček.

Vedení všech městských částí, ale i zastupitelé hl. m. Prahy a zástupci developerů, byli o tomto plánovaném kroku informování už v červnu 2019.

SF/pb