10. 7. 2019

Praha má 31 000 bytů

Hlavní město Praha má dnes spolu s městskými částmi ve své správě přes 31 000 bytů, z nichž je aktuálně 7,7 % neobydlených. Velká část těchto prázdných bytů ovšem kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vyžaduje rekonstrukci. Pouze 266 bytů je nyní ve stavu, který umožňuje okamžité nastěhování.

Analýza IPRu dále poukázala na to, že obecní bytový fond v Praze je v porovnání s ostatními městy nízký. Obecní byty tady tvoří jen 5 % z celkového bytového fondu. Ve Vídni, Kodani nebo Curychu připadá na 1 obecní byt méně než 10 obyvatel, v Praze je to 42 obyvatel podobně jako Budapešti. Ještě větší rozdíl oproti Praze je v sousední Bratislavě, kde připadá na 1 obecní byt 217 obyvatel.

„Je dobře, že se zaměřujeme na všechny možné příčiny nedostatku bydlení v Praze. Nicméně největší výzvou je nyní zajistit takové podmínky, aby kvůli aktuální situaci Pražané nebyli nuceni hledat bydlení za hranicemi města,“ říká  náměstek primátora Petr Hlaváček.

SF/pb