3. 10. 2019

Praha: magistrátní plány na příští půlrok

Předsedové stran, které tvoří vládnoucí koalici na pražském magistrátu, včera představili veřejnosti své plány na nadcházejících šest měsíců. Za svůj hlavní cíl si vytyčili spolupráci napříč zásadními tématy, která tíží Prahu. Ve strategii půlročního plánu se objevují závazky k družstevnímu bydlení, klíčovým dopravním stavbám, zlepšování životního prostředí, financování školství a proměně sociálních služeb.

„Hlavním cílem nadcházejícího období rady je intenzivnější spolupráce na klíčových tématech, u kterých je zapotřebí vzájemná synergie. Efektivněji budeme řešit témata, jako jsou družstevní výstavba a klíčové dopravní stavby, které Praha nepochybně potřebuje. Zaměříme se i na otázky transparentnosti města a městských firem, sociální služby, školství, životní prostředí, rekonstrukci městského bytového fondu a celkově také otázky oživení města. Budeme zlepšovat kvalitu života v metropoli. Zaměříme se na odstranění vizuálního smogu, turistická vozítka a krátkodobé ubytovací kapacity nebo podporu inovačních akcí a projektů,“ říká primátor Zdeněk Hřib.

Předsedové Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu se také shodují v tom, že nejpalčivějším problémem metropole zůstává krize dostupnosti bydlení. Právě proto se oblasti bydlení věnují hned čtyři radní – Hana Kordová Marvanová, Petr Hlaváček, Adam Zábranský a Milena Johnová.

SF/pb