18. 6. 2020

Praha: nové objevy v domě U Sixtů

Částečně dochované gotické malby objevili památkáři v Sixtově domě u Staroměstského náměstí v Praze, jenž je součástí souboru domů, nyní přestavovaných na hotel. Vznik malby datují do konce 13. či začátku 14. století; v dalších budovách komplexu, jejichž nejstarší části pocházejí z 12. a 13. století, se našli i další doklady jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Přestavba zahrnuje podstatnou část bloku tvořícího jižní frontu Staroměstského náměstí a ohraničeného Železnou, Kamzíkovou a Celetnou ulicí. Je jednou z nejrozsáhlejších staveb v jedné z nejhodnotnějších částí Pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí. Investorem je společnost Akroterion, architekturu a projekci má na starosti ateliér MS Architekti.

NPÚ provádí stavebně-historický průzkum v celém komplexu postupně od roku 2018 v závislosti na přístupnosti různých jeho částí. Nyní nejprve našli nástěnnou malbu ve dvoře domu v Železné ulici. Malby na této zdi byly přibližně od první třetiny 18. století až do roku 2019 překryty drobnějším dvorním křídlem, po jehož demolici a odpadnutí mladší omítky se část malby odhalila. Interpretovat je umožní až restaurátorský průzkum.

Významnější nálezy se nacházejí ve vlastním domě U Sixtů. V 80. letech 20. století byl opravován. Rekonstruovala se barokní uliční fasáda, interiéry se adaptovaly pro administrativní účely a byly zbaveny omítek a dostavovány. Tyto novodobé konstrukce se nyní odstrojují, a tak památkáři našli středověké nástěnné malby a gotické kvádrové zdivo průčelí.

ČTK