23. 6. 2020

Praha novelizovala PSP

Pražští radní schválili novelu Pražských stavebních předpisů (PSP), která vylučuje dosavadní možnost chybného výkladu ohledně možnosti výstavby. Novela upravuje detailní popis pojmů a nedovoluje různé výklady. Novelizované PSP také budou moci v budoucnu společně s Metropolitním plánem korigovat vymezení zastavěného v území a upřesňuje pojmy jako zastavěnost, zastavitelnost a nezastavěnost ve vztahu k termínům ve stavebním zákoně.

Jako příklad stávajících rozporů zmínil O. Boháč, ředitel IPR-u, případ Divoké Šárky, která je z pohledu stavebního zákona brána jako zastavěné území. „Kdybyste se v tuto chvíli podívali například na Divokou Šárku z pohledu stavebního zákona, uvidíte, že se jedná o zastavěné území neboli intravilán. Právě technická novela PSP ruku v ruce s budoucím Metropolitním plánem tento nesoulad mezi právním a skutečným stavem umí odstranit. Dalo by se říci, že Divokou Šárku navracíme zpět krajině.“

PSP schválila rada hlavního města v červenci 2014 a platit začaly od 1. října 2014. Norma má umožnit výstavbu udržitelného města s novostavbami, které respektují charakter svého okolí.

SF/pb