17. 12. 2018

Praha: nový tramvajový most v Podbabě?

Hlavní město nechá prověřit, nakolik by se vyplatilo postavit tramvajový most spojující Prahu 6 a Prahu 8 v cípu Císařského ostrova. Pokud by se stavba ukázala jako příliš nákladná, mohla by v této lokalitě podle Adama Scheinherra, náměstka primátora, namísto tramvajového propojení vzniknout lanovka. Minulé vedení magistrátu plánovalo stavbu lanovky, která by začínala v Podbabě a přes zoo by vedla do Bohnic k obchodnímu centru Krakov.

Stavba mostu pro tramvajovou trať v Podbabě by podle A. Scheinherra mohla narazit na technické problémy. „Musel by překonávat obrovské převýšení, aby byly vyřešeny protipovodňové úrovně. Je tam zvažována dokonce i tunelová varianta, ale to už se dostáváme k nákladům ve výši osmi miliard,“ uvedl.

Zvažovaná nová tramvajová trať by vedla z Podbaby přes most na pravý břeh Vltavy, kde by pokračovala mezi servisním areálem zoo a školní zahradou České zemědělské univerzity. Tam by vznikla zastávka Podhoří-zoologická zahrada. Nahoru do Bohnic by trať vedla téměř kilometrovým tunelem, který by ústil v Mazurské ulici u obchodního centra. Tato trasa by výrazně zkrátila cestování mezi Bohnicemi a Dejvicemi, lidé by jeli 13 minut bez přestupu namísto současných 40 minut s několika přestupy.

Alternativní plán lanovky, se kterým přišlo předchozí vedení Prahy, počítal s tím, že by v ní platil běžný tarif MHD, byla by v provozu od 05:00 do 24:00 a přepravila by několik tisíc lidí za hodinu. Minulé vedení magistrátu přišlo také s projektem lanovky od Vltavy na Letnou, návrh ale nakonec stáhlo. V minulých volebních obdobích se pak hovořilo mimo jiné o lanovce ze Smíchova na Pankrác, přes Prokopské údolí nebo z Holešovic do Troje. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.

ČTK