16. 3. 2020

Praha: odklad platby komerčních nájmů v městských domech

 

Pražský magistrát chce odložit nájemcům nebytových prostor patřících Praze splátky nájemného. Odklad bude na dobu, po kterou potrvají vládní karenční opatření spojené s epidemií koronaviru. O odložení nájmu budou ale pražští radní teprve jednat.

„Opatření vlády ke zvládnutí situace jsou velice přísná, z mého pohledu k úspěšnému zvládnutí epidemiologické situace však nezbytná. Jsem si nicméně vědom, že řada opatření v rámci ochrany veřejného zdraví bude mít i fatální dopady do řady podnikatelských činností,“ řekl Jan Chabr, radní pro majetek.

ČTK