30. 1. 2020

Praha: pro urychlení stavebního řízení

Při stavebním řízení v Praze mají v nedaleké budoucnosti všechny příslušné orgány jednat naráz, domluvit se a sladit jednotlivé zájmy ještě před tím, než každý z nich vynese své rozhodnutí. Cílem nového přístupu je snaha magistrátu urychlit povolovací řízení ve výstavbě. Tento postup nebude závazný, město se chce domluvit na jeho dobrovolném dodržování. Týkat se bude projektů s veřejným zájmem.

„Motivací je, aby jednotlivé odbory nevydávaly protichůdná rozhodnutí, ale hledaly společná řešení,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy. O dodržování nového způsobu chce vedení města jednat s magistrátními odbory i odbory městských částí. „Máme ambici jednat i s dotčenými orgány mimo naši působnost, které vnímají veřejný zájem, jako je třeba hygienická stanice,“ řekl P. Hlaváček.

Nově by k řízení měly být přizvány také takzvané autorizované osoby, tedy inženýři, projektanti či členové profesních komor jako například ČKA. Jejich přítomnost v řízení je nyní nezávazná. „Často jsou jediní, kteří jsou schopni připomínky vypořádat,“ řekl P. Hlaváček.

Materiál obsahující metodické postupy bude vypracovaný zhruba do měsíce. Následně bude podroben oponentuře a případně upraven. V první fázi by se jednání mělo uskutečnit na platformě náměstka primátora pro územní rozvoj, následně by se přesunulo do sekce rozhodování o území.

Město chce tímto krokem zrychlit povolovací řízení dříve, než začne platit nový stavební zákon, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

ČTK