11. 9. 2019

Praha: úprava vnitřního okruhu?

Hlavní město možná změní trasu plánovaného úseku vnitřního okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy tak, aby vedla přes Bílou skálu místo původně plánovanými tunely v Povltavské ulici. Výbor územního rozvoje doporučil, aby město v tom smyslu upravilo zásady územního rozvoje. Doporučení změnit trasu vzešlo z posouzení vlivu plánované stavby na životní prostředí (EIA).

Případnou změnu trasy okruhu musí schválit ministerstvo životního prostředí, takže zatím není jistá. „Čekáme ještě na stanovisko ministerstva,“ uvedl ředitel magistrátního odboru pro územní rozvoj Martin Čemus. V případě souhlasu by realizace změny mohla zabrat několik let, což se podle něj dá urychlit zrychleným řízením.

V minulosti rada schválila dopracování studie alternativní trasy dokončení vnitřního okruhu, která měla vést z větší části po povrchu. Radní však usnesení zrušili a rozhodli, že připravovat se bude jen tunelová varianta přezdívaná Vlasta. Před více než rokem vedení města schválilo, že tento projekt připraví firmy SG 0081 PTB a Satra. Podle varianty Vlasta povede asi desetikilometrová trasa z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Bude se skládat ze tří úseků, první z Pelc-Tyrolky na Balabenku, druhého z Balabenky ke Štěrboholské a třetí částí má být tzv. Libeňská spojka.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

 

ČTK