13. 4. 2012

Praha už má svou ozvučnou desku

„Doufám, že Metropolitní ozvučná deska pozitivním způsobem přispěje k tvorbě nového územního plánu hlavního města a z Prahy se díky tomu stane město s inteligentním rozvojem, kde se lidem dobře žije. Svou účast na práci tohoto orgánu jsem samozřejmě zvažoval, nakonec jsem dospěl k závěru, že bude lepší se procesů rozvoje Prahy aktivně účastnit, než sedět někde v koutě!“ – tolik Petr Urbánek ke svému členství v nově vzniklém poradním orgánu pražského magistrátu.

Záměr na jeho ustavení počátkem roku oznámil Tomáš Hudeček, tehdy nově instalovaný první náměstek primátora Svobody, v jehož gesci je právě i územní plánování. Složení Metropolitní ozvučné desky (MOD) včera publikovala MFD – mezi 60 jeho členy má tuzemský development kromě Petra Urbánka, který byl jedním z hlavních protagonistů rozsáhlého projektu Prague River City v pražském Karlíně a dnes působí ve společnosti m2realestate, ještě další dva zástupce: Martina Ungera z Passerinvest Group, jejímž hlavním projektem je administrativní komplex BB Centrum v pražské Michli, a vedle něj pak ještě Tomáše Ctibora, který se dnes podílí hlavně na aktivitách společnost MEI (Middle Europe Investment). Nejvýznamnějším aktuálním projektem MEI je výstavba nové obytné čtvrti v Úvalech u Prahy, kde má v první etapě vzniknout 1 100 rezidenčních jednotek.

Z hlediska profesního jsou ovšem dominantním, téměř třetinovým prvkem MOD architekti – mezi jinými Jakub Fischer, Adam Gebrian, Jan Kasl, Roman Koucký, Miroslav Masák, Vít Máslo a Josef Pleskot. URM bude v MOD reprezentovat Kateřina Szentesiová, oblast teorie a historie architektury zastupují mj. Kateřina Bečková z Klubu Za starou Prahu a Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera. V sestavě MOD jsou i zástupci dalších profesí, například za investiční společnosti Martin Skalický, demograf z UK Praha Luděk Sýkora, či filozof Miloš Havelka, přičemž nechybí ani zástupci občanských iniciativ (Pražské fórum, Arnika).

Cílem magistrátu je vtáhnout do rozhodovacích procesů o urbanistickém a architektonickém rozvoji Prahy odbornou veřejnost. Předpokládá se, že dokumenty – zejména Metropolitní plán, který by měl nahradit dosavadní územní plán – z této oblasti projdou před chválením oponenturou MOD. Ta by se měla scházet 4× ročně.