2. 7. 2013

Praha: územní plánování bude přímo řídit primátor

Nový primátor Tomáš Hudeček rozdělil vedení Magistrátu hlavního města Prahy do tří sekcí. Problematika územního rozvoje a plánování bude spojena s dopravou, infrastrukturou a životním prostředím, přičemž příslušnou sekci povede sám primátor. Dalšími šéfy sekcí jsou první náměstek Jiří Vávra (ekonomika, finance a IT) a náměstek Václav Novotný, jenž bude zastřešovat kulturu, školství a sociální oblast. V pondělí, 1. 7. 2013 proběhla první porada sekce primátora, která bude jednat periodicky, jednou týdně. Vedle náměstka Jiřího Nouzy a radního Jiřího Pařízka se jí budou zúčastňovat odborníci a ředitelé z jednotlivých pražských společností (např. Dopravního podniku hl. města Prahy, TSK, ROPID) a ředitelé odborů magistrátu. „Požaduji, aby se jednání vždy účastnili dotčení odborníci a my mohli na místě zjistit veškeré aspekty a úskalí řešené věci i okamžitě odpovědné osoby úkolovat.“ vysvětluje primátor Tomáš Hudeček.