6. 12. 2018

Pražany stojí bydlení 30 % rodinného rozpočtu

Zhruba tři pětiny Pražanů vydávají za bydlení včetně energií v souhrnu do 30 % rodinného rozpočtu. V případě vlastnického bydlení je takových lidí téměř 70 %, naopak u nájemníků 46 %. Ve vlastním bytě bydlí 48 % Pražanů, 37 % je v nájmu a 8 % bydlí v družstevním bytě. Vyplývá to z průzkumu Sdružení pro architekturu a rozvoj, v němž odpovídalo v něm 1 028 respondentů.

Pokud by měli možnost, vlastnické bydlení by podle průzkumu zvolilo 90 % Pražanů. Za nejdůležitější považují jistotu (56 %), třetina respondentů jako nejdůležitější faktor uvedla, že ve stáří nebudou mít s bydlením finanční starosti. Možnost prodat nemovitost je důležitá pro desetinu oslovených. U nájemního bydlení ve čtvrtině případů nejvíce zabodovala neexistence dlouhodobých finančních závazků. Flexibilitu, tedy možnost kdykoliv se odstěhovat, považuje za nejdůležitější necelá pětina pražských nájemníků.

Z průzkumu také vyplynulo, že Pražané vnímají zhoršující se dostupnost bydlení. Téměř 60 % z nich se domnívá, že pro dospívající generaci bude rozhodně obtížnější získat vlastní byt a další pětina respondentů si myslí, že to budou mít mladí o něco obtížnější než oni.

ČTK