18. 8. 2020

Pražská developerská společnost startuje

Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace hlavního města. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města. Právě nyní PDS začala v těchto samostatně fungovat.

Cílem příštích měsíců je příprava několika konkrétních bytových projektů pro územní řízení tak, aby splňovaly aktuální požadavky a zadání města, byly ekonomicky efektivní z hlediska stavebních nákladů i budoucího dlouhodobého provozu a samozřejmě měly architektonickou kvalitu.

PDS sídlí v centru města v tzv. Radničních domech v bezprostřední blízkosti Nové radnice. „Základ týmu již máme, ale vítáme další zájemce se zkušenostmi z oboru realit, developmentu a stavebnictví,“ dodává Tomáš Veselý, zástupce ředitele magistrátu, který je zatím pověřen řízením PDS.

„PDS bude vystupovat především v roli land-developera, který připraví městský pozemek pro výstavbu ve veřejném zájmu, primárně pro projekty nájemního bydlení. PDS připraví koncept, provede ho schvalovacím procesem až k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Samotná realizační fáze bude probíhat ve spolupráci se soukromým sektorem, nebo i ve spolupráci s družstvy či stavebními společenstvími,“ doplňuje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Perspektivy výstavby v české metropoli budou jedním z témat akce, kterou Stavební fórum zahajuje podzimní konferenční sezónu. Nad nejbližší budoucností sektoru stavebnictví a developmentu, ale i celé české ekonomiky se v detailu i v širších souvislostech budou zamýšlet Eva Zamrazilová (Národní rozpočtová rada), Radim Passer (Passerinvest Group), Josef Kotrba (Deloitte), Jiří Nouza (SPS) a Petr Hlaváček (Hlavní město Praha). Diskusní snídaně „Česko 2020: hledání cest z krize“ se bude konat ve čtvrtek 27. srpna v Galerii kavárny Louvre od 9:00 do 10:30 hod. Více informací najdete na https://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/cesko-2020-hledani-cest-z-krize/

SF/pb