1. 2. 2013

PSJ bude odškodněna za insolvenční šikanu

Společnost PSJ získá satisfakci za šikanózní insolvenční návrh. Městský soud v Praze na konci ledna vyhověl její žalobě, v které požadovala satisfakci za insolvenční návrh Pavla Čvančary, správce konkurzní podstaty firmy TERRIMA. Zatím nepravomocné rozhodnutí ukládá žalovanému povinnost zveřejnit omluvu v deníku Hospodářské noviny a dále zaplatit společnosti PSJ na náhradu imateriální újmy satisfakci ve výši 1 000 000 Kč. Společnost PSJ byla v řízení úspěšná, tudíž jí soud rovněž přiznal i plnou náhradu nákladů řízení. „S rozhodnutím soudu se plně ztotožňujeme a vítáme jej jako akceptovatelnou náhradu újmy, kterou společnost PSJ v důsledku šikanózního návrhu žalovaného utrpěla. Vnímáme jej i jako preventivní ochranu před podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů. Věříme, že tento precedens pomůže i dalším podobně postiženým společnostem,“ okomentoval rozhodnutí soudu František Vaculík, generální ředitel PSJ.