7. 8. 2015

PSP: připomínkové řízení ukončeno

Hlavní město ukončilo projednávání nové verze Pražských stavebních předpisů (PSP). Celkem město obdrželo 2 447 často protichůdných připomínek, 526 z nich akceptovalo, 568 odmítlo. Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) musí Praha odeslat PSP se zapracovanými připomínkami odborů magistrátu a městských částí příští týden. „Jakýkoli odklad by znamenal, že město ohrozí zachování možnosti ve stavebním zákoně mít vlastní stavební předpis. Ministerstvo totiž začne vypořádávat připomínky ke stavebnímu zákonu zkraje září a předtím musí mít dostatek času na posouzení toho, zda Praha zjednala nápravu a odstranila důvody pozastavení účinnosti předpisu počátkem letošního roku,“ upozornil Matěj Stropnický, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj. Po řízení na MMR by PSP měly být zaslány k notifikaci Evropské komisi. Zpracovatelský tým vyhověl především opakovanému požadavku zajistit dostatečné odstupy budov, zvětšil totiž odstupový úhel novostaveb od existující zástavby. Upraveno bylo i takzvané proslunění obytných místností: platit bude celostátní norma, jak požadovalo MMR, vyjma území, která jsou vymezena běžnou uliční zástavbou. Ve výsledku by podle M. Stropnického PSP ani po úpravách neměly znemožnit tradiční blokovou zástavbu známou třeba z Dejvic nebo Vinohrad.