1. 7. 2020

Rekordní výstavba nebytových budov

Nebytových budov se loni v České republice dokončilo meziročně o 12,8 % více než v předchozím roce. Největší investice putovaly do průmyslových staveb a skladů, nejvíce se stavělo v Jihomoravském kraji, nejvíce se proinvestovalo v Praze.

V České republice bylo v loňském roce postaveno 1 829 nových nebytových budov. Mírně vzrostla i celková podlahová plocha, a to o 0,8 %. Celková hodnota investičních nákladů na nové nebytové budovy však poklesla o 31,9 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny roku 2018. „Ze všech postavených nebytových budov zaujaly již tradičně největší podíl hotely a obdobné budovy. Naopak nejméně se dokončilo administrativních budov. Největší investice byly pak vynaloženy na stavby pro průmysl a skladování,“ říká Silvie Lukavcová z ČSÚ.

Z územního hlediska se nebytové budovy stavěly nejvíce v Jihomoravském kraji, kde jich bylo dokončeno 383. Naopak nejméně, 47, jich bylo dokončeno v Libereckém kraji. Nejdražší a prostorově největší stavby byly dokončeny v Praze. Jedna zde dokončená budova měla v průměru hodnotu investičních nákladů 70,4 mil. Kč, podlahová plocha připadající na jednu budovu byla 3 900 tis. m2 a obestavěný prostor 18 700 m3. Nejlevnější stavby se naopak v loňském roce dokončily na Liberecku, kde průměrná investiční hodnota nepřesáhla 4,5 mil. Kč. Tyto budovy byly také nejmenší, průměrná podlahová plocha zde byla 301 m2 a obestavěný prostor 1 625 m3.

SF/pb