8. 7. 2020

Revitalizace veřejného prostoru ve Žďáru nad Sázavou

Radní Žďáru nad Sázavou na Vysočině vypsali soutěž na návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality kolem ulice Neumannova. První i druhé kolo soutěže vyhrál návrh architektonického ateliéru MS architekti. Lokalita v sousedství centra města postrádá kvalitní veřejný prostor i adekvátní městskou infrastrukturu. MS architekti proto navrhli její postupný rozvoj vycházející z potřeb města a jeho obyvatel, který vytváří vhodné podmínky pro bydlení i nové pracovní příležitosti.

Návrh přináší vyváženou a otevřenou kombinaci víceúčelových prostranství, obchodů, služeb i prostorů pro společenské a kulturní aktivity. Návrh také aktivně reaguje na klimatickou změnu. K důslednému hospodaření s dešťovou vodou přispívá regulace střešní krajiny převážně plochých střech: akumulační zelené střechy zadržují dešťovou vodu, která je následně využita pro zavlažování stromů a zeleně v okolí.

Nové těžiště lokality – náměstí a tržnice – by mělo vzniknout v místě současného nepřehledného parkoviště. Zklidnění dopravy přispěje ke zvýšené bezpečnosti, kompozice zeleně, vzrostlých stromů a vodních prvků vytvoří téměř domáckou atmosféru. Severní část lokality pozvedne nový profil Studentské ulice, obohacený o přívětivé stromořadí v celé své délce. Podobně i Neumannova ulice, která doposud byla ve svém západním úseku spíše silnicí podél parkoviště, získá městský charakter a profil skutečné ulice. Jižní část artikuluje důstojný předprostor hřbitova navržený jako menší náměstí obohacené vodní plochou.

SF/tk