16. 5. 2019

RSBC: emise dluhopisů za 339 milionů

Skupina RSBC českého podnikatele Roberta Schönfelda vydala pětileté zajištěné dluhopisy v nominální hodnotě 339 mil. Kč. V další fázi nabídky plánuje firma prodat další dluhopisy až do celkového objemu 408 mil. Kč. Již emitované dluhopisy s fixní sazbou 4,716 % byly ze 63 % prodány institucionálním investorům, z 23 % klientům privátního bankovnictví a ze 14 % bankovním institucím.

Manažerem emise byla Česká spořitelna, emitentem je společnost RSBC Invest. Získané výnosy budou využity k refinancování úvěru a nemovitostních akvizičních aktivit skupiny. RSBC je soukromá investiční skupina, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Klíčovou investiční oblast skupiny RSBC dnes představuje realitní portfolio. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti v tržní hodnotě 2 mld. Kč o rozloze 55 tisíc m2. Součást portfolia skupiny tvoří rezidenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Skupina také působí jako nemovitostní správce fondů společnosti Patria a Generali v České republice.

ČTK