6. 12. 2011

RSČS dokončila reorganizaci

Realitní společnost České spořitelny (RSČS) završila proces reorganizace, který probíhal v minulých dvou letech. Jejím cílem bylo posílit postavení RSČS na trhu a zároveň zvýšit vnitřní efektivnost společnosti. Proto byla na podzim letošního roku převedena obchodní činnost do nové pražské franšízové pobočky a centrála se od počátku roku 2012 bude soustředit výhradně na řízení a rozvoj franšízové sítě a poskytování podpory svým členům. Výsledkem reorganizace je také začlenění centrály RSČS do struktury České spořitelny. „Centrála se nyní bude v maximální míře věnovat správě a rozvoji naší sítě,“ říká Aleš Mamica, generální ředitel RSČS. Ta dnes nabízí své služby prostřednictvím franšízové sítě na téměř 20 místech v ČR. V letošním roce zatím otevřela tři nové pobočky v Praze, dvě ve Středočeském kraji a po jedné v Liberci, Sokolově a ve Zlíně. Za první tři čtvrtletí roku 2011 realizovala RSČS 730 realitních transakcí v celkovém objemu 1,39 mld. Kč. V roce 2012 chce RSČS mít své pobočky již na 35 místech v České republice.