19. 3. 2020

Senát schválil omezení předkupního práva spoluvlastníků

Předkupní právo spoluvlastníků se v občanském zákoníku výrazně omezí. Vrátí se stav, který platil před pěti lety v souvislosti s novým civilním kodexem. V novele to včera schválil Senát. Předlohu, která také míří například na krátkodobé pronájmy bytů prostřednictvím elektronických platforem, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zákon předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům opětovně prakticky zruší. Znovu se omezí jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle novely občanského zákoníku (OZ) i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu. Předkupní právo bylo obnoveno zhruba před dvěma lety.

Vlastník bytu bude muset podle novely OZ předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Pro účely vyúčtování služeb bude také muset hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech byt užívají. Obě novinky míří na pronajímatele, kteří k pronájmům svých bytů využívají například platformu Airbnb. Vlastník bytu bude navíc povinen podle novely oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení.

Při prodeji bytu budou podle předlohy přecházet na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Novela upravuje i nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Novela OZ sjednotí také formu přijetí změn stanov SVJ, rozšíří se se i části zákoníku, které se týkají družstev. Bytová družstva mimo jiné dostanou opět právo rozdělovat za splnění zákonných podmínek až třetinu zisku svým členům.

ČTK