5. 11. 2019

Senioři a bydlení

Dvě třetiny českých seniorů bydlí ve vlastních domech a bytech a 84 % považuje takovou formu bydlení za ideální. Ve výhledu 10 a 20 let však velká část z nich (37 %) počítá s přesunem do zařízení poskytujícího seniorům odpovídající služby. Tato zjištění vyplynula z výzkumu, který pro společnost Residomo, největšího domácího poskytovatele nájemního bydlení, realizovala agentura STEM/MARK.

Důchodci bydlí ve velkých bytech, které jen stěží financují ze svého důchodu, a protože v nich prožili podstatnou část života, nechtějí jej za žádnou cenu vyměnit – to je obecné klišé o bydlení a seniorech. Výzkum nicméně vyvrátil mnoho takových nepravd. Předně celých 65 % seniorů bydlí ve vlastním domě či bytě a mají tak jen výdaje s energiemi a službami. Přitom třetina seniorů (30 %) má třípokojový byt, další třetina (35 %) pak čtyřpokojový. S tím koresponduje také plocha bytu, takže 30 % využívá 71 – 90 m2.  Mohlo by se zdát, že po odchodu dětí z bytu vzniká nevyužitá plocha, jenže 40 % seniorů cítí, že navíc žádnou plochu nemají a jen 19 % tento „problém“ řeší. Z nich pak 54 % neudělá nic a nechají stav tak jak je, 21 % využije místnost jinak a jen 17 % vymění bydlení za menší. Změna bytu je pak častější v Praze (47 %) a na severozápadě republiky (35 %). „Velmi často senioři uvolněný pokoj po dětech nechají v původním stavu pro návštěvy potomků nebo vnoučat. Často si také splní sen v podobě zřízení pracovny nebo druhé ložnice. Právě druhá ložnice se stářím stává téměř nutností, ať už z důvodu chrápání, nebo rozdílného času usínání a vstávání,“ říká Roman Frkous ze společnosti Residomo.

Velkým tématem seniorského bydlení jsou finance. Polovina seniorů vynaloží na bydlení 21 – 40 % příjmu, dalších 16 % dokonce méně než 20 %. Pro téměř polovinu (46 %) to znamená měsíčně 4 -7 000  korun. „Zajímavé je, že ačkoliv sami senioři říkají, že jen 15 % důchodců nemá žádný finanční problém a naopak 52 % vychází většinou nebo vždy s problémy, tak realita je lepší. Svou vlastní situaci špatně hodnotí pouze 15 % z nich a naopak 57 % zvládá hospodařit bez problémů,“ dodává Roman Frkous.

Ve výhledu 10 – 20 let počítá významná část seniorů (37 %) s využitím zařízení uzpůsobeného pro bydlení seniorů. „Mnoho lidí tuto situaci neřeší a nechávají ji viset někde v budoucnu. Více než třetina respondentů nám potvrdila, že impulsem k řešení by byla změna zdravotního stavu,“ říká Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Residomo.

SF/pb