21. 11. 2018

Senioři a bydlení

Pětinu populace České republiky dnes tvoří lidé ve věku 65+, přičemž na konci třetí dekády bude tato věková skupina představovat už čtvrtinu všeho obyvatelstva ČR. Téma senioři a bydlení je už proto nanejvýš aktuální. Tři nedávno provedené reprezentativní průzkumy, zaměřené na problematiku stáří (zadavatelem byly charitativní organizace Sue Ryder a ČSOB ), zmapovaly také tuto oblast.

Jak tedy své stáří ve spojitosti s bydlením vidí současná populace? Tak například 74 % respondentů považuje současnou výši starobních penzí za nedostatečnou, a proto se různými způsoby snaží spořit – 20 % populace prostřednictvím investic do nemovitostí. Přitom ale takřka nikdo nepočítá s tím, že by se ve stáří stěhoval ke svým dětem nebo do domů s pečovatelskou službou. Zároveň 60 % dotázaných nepočítá s žádným stěhováním, jsou spokojeni se svým současným bytem či domem.

Z dalších odpovědí vyplynulo, že z hlediska bydlení ve vyšším věku jsou za nejdůležitější považovány dostupnost lékařské péče, obchodů, hromadné dopravy a také blízké bydliště dalších rodinných příslušníků – v této souvislosti stojí za zmínku záměr 24 % respondentů investovat do svých potomků s tím, že později se děti naopak  postarají o ně.

Z průzkumu také vyplynulo, že jen málo česká populace tuší o úpravách bytů do podoby, která by seniorům jejich užívání usnadňovala; o různých pomůckách, jako jsou například židle do vany, protiskluzové schody apod., je povědomí více než slabé.

Je na místě dodat, že postoje české populace k problematice bydlení ve stáří jsou do značné míry formovány vlastnickou strukturou bytového fondu ČR. Česko má v rámci Evropy velmi vysoký podíl vlastnického bydlení, zhruba 80 % populace bydlí ve vlastních bytech či domech, převážně už nezatížených hypotékou nebo jinými úvěry. Nejspíš hlavně díky tomu seniorské bydlení v ČR nepředstavuje (zatím) větší sociální problém. Přitom průměrná výše starobního důchodu dnes činí 12 000 Kč měsíčně a například v Praze podle statistik společnosti Trigema měsíční nájemné za metr bytové plochy v průměru dosahuje 345 Kč.

SF/pb